Online masterclass indienen definitieve aanvraag NOW

19 mei 2021

Meer informatie nodig?
We helpen je graag!

Heeft u een tegemoetkoming aangevraagd voor NOW 1 en/of NOW 2?
Weet u per wanneer u de definitieve aanvraag moet indienen?
En is bekend hoe u dat precies moet berekenen?
Wist u dat de tegemoetkoming TVL grotendeels in mindering wordt gebracht op de NOW?
Houd u er rekening mee dat u mogelijk moet terugbetalen?

De Associatie organiseert op woensdag 30 juni een webinar voor de werkgevers en werknemers die binnen de organisatie te maken hebben met de advisering, begeleiding en afhandeling van de NOW-aanvraag.

Inhoud Masterclass

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.

Voorschot
Als u of uw klant een tegemoetkoming NOW 1 en/of NOW 2 heeft aangevraagd, dan heeft UWV eerst een voorschot betaald. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, kan UWV de definitieve tegemoetkoming berekenen. Hiervoor moet per aanvraagperiode een aparte aanvraag bij UWV worden gedaan.

Deadline
De definitieve aanvraag NOW 1 moet voor 1 november 2021 bij UWV zijn ingediend. Voor NOW 2 moet de aanvraag uiterlijk op 5 januari 2022 gedaan zijn. Als er geen definitieve aanvraag is ingediend, wordt de NOW tegemoetkoming op nihil gesteld en moet het volledige voorschot worden terugbetaald.

Tijdens de masterclass wordt onder andere nader ingegaan op:

 • berekening NOW1 / NOW 2
 • werkelijke loonsom / referentieloonsom
 • betalingsregeling bij terugbetaling
 • concernbegrip
 • accountantsverklaring / derden verklaring
 • bonussen, dividenduitkeringen en inkoop eigen aandelen
 • Tegemoetkomig Vaste Lasten
 • bezwaar maken

Spreker

Het webinar wordt verzorgd door Jo Weerts.

Jo Weerts is directeur van JWinfotainment en verzorgt diverse (incompany) cursussen en presentaties over sociale zekerheid (verzuimbeleid, Poortwachter, WIA, Werkloosheidswet, etc.), arbeidsrecht (flexwerkers, ontslagprocedure, Wet arbeid en zorg, etc.), arbodienstverlening en privacywetgeving (AVG) in Nederland (variërend van 2 tot 1500 deelnemers).

 

Praktische informatie

 • Doelgroep: Het webinar is bedoeld voor werkgevers, medewerkers salarisadministratie / HR en andere adviseurs die binnen een organisatie te maken hebben met de NOW-regeling.
 • Datum: woensdag 30 juni 2021 van 15.00 uur tot 17.00 uur.
 • Tarief: € 125,00 excl. btw per persoon.

Heeft u interesse in dit webinar of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar Saskia Bresser-Stein, accountmanager van de Associatie.

 

Direct aanmelden voor het webinar

Laatste nieuws

 • 18 juni 2021

  Actualiteiten webinar Wet arbeidsmarkt (WAB)

  De Associatie voor Examinering organiseert op woensdag 8 september een webinar voor de medewerker die binnen zijn organisatie te maken heeft met de advisering omtrent de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Spreker is Roelof van Marrum.

 • 18 juni 2021

  Webinar Auto van de zaak: lust of last?

  De Associatie voor Examinering organiseert op dinsdag 31 augustus een online kennissessie over de regelgeving rondom de auto van de zaak. Spreker is Peter Hoogstraten.

 • 28 mei 2021

  UPDATE: Schriftelijke uitslagen van examens in april/mei

  Heb je in de maand april of in de eerste helft van mei examen gedaan? Dan kun je de schriftelijke uitslagen in de week van 31 mei verwachten.

Meer informatie over onze dienstverlening of een examen? We helpen je graag!