De integratie van boekhouden in het onderwijs levert een waardevolle bijdrage

Mijn naam is Willy van Stipdonk, 66 jaar oud en docent Economie en Bedrijfseconomie bij IVO-Deurne, deelschool Peellandcollege, waar we HAVO, Atheneum en Gymnasium onderwijs aanbieden. Ik ben al 17 jaar met veel plezier werkzaam op deze school en sinds 14 jaar hebben onze vwo-leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan het examen Basiskennis Boekhouden (BKB®) van de Associatie voor Examinering.

Gemiste kans
Binnen het onderwijs in Nederland en ook bij ons op school, zijn er voortdurende discussies over de inhoud van het curriculum van het vak Management & Organisatie (M&O), dat later benoemd werd tot Bedrijfseconomie. Telkens rijst de vraag of boekhouden een essentiële plek zou moeten hebben in het examenprogramma. Het is namelijk zo dat boekhouden systematisch inzicht biedt in financiële bedrijfsprocessen en laat zien hoe financiële gebeurtenissen invloed hebben op de balans, het liquiditeitsoverzicht en de resultatenrekening. Dit is zonder twijfel een cruciaal onderdeel van het examenprogramma. Ondanks talloze inspanningen en pleidooien vanuit verschillende bedrijfseconomische hoeken, werd zelfs bij de laatste curriculumherziening onder leiding van commissie Boot besloten om boekhouden niet op te nemen in het examenprogramma. Voor velen voelde dit als een gemiste kans.

Hogere slagingskans bij de centrale examens
Op onze school hebben we dit tekort proberen op te vangen door een deel van de “vrije ruimte” in het examenprogramma te benutten voor het vak boekhouden. In het eerste trimester krijgen leerlingen in 5 vwo één lesuur per week boekhouden, waarbij we gebruikmaken van het boek “Basiskennis Boekhouden” van Van Vlimmeren. Dit wordt afgesloten met een schriftelijke toets over de eerste 6 hoofdstukken. Deze hoofdstukken vormen de basis van boekhouden en leren de leerlingen hoe ze grootboekrekeningen moeten openen aan de hand van de balans, deze moeten bijwerken volgens de boekingsregels en het journaal, het grootboek moeten afsluiten, en uiteindelijk de balans en de resultatenrekening moeten opstellen. Deze investering betaalt zich ruimschoots terug in de daaropvolgende lessen. Door simpelweg te verwijzen naar het journaliseren wordt het onderscheid tussen inkomsten en uitgaven enerzijds en opbrengsten en kosten anderzijds meteen duidelijk. Het opstellen van de balans, het liquiditeitsoverzicht en de resultatenrekening verloopt probleemloos. Onze leerlingen behalen vrijwel foutloze resultaten bij de centrale examens voor dit onderwerp. We zijn ervan overtuigd dat de voortdurend hoge cijfers bij het centraal examen van onze vwo-leerlingen grotendeels te danken zijn aan de integratie van boekhouden in ons curriculum.

Extra boekhoud-uur biedt mogelijkheden
Na het eerste trimester hebben onze 5 vwo-leerlingen de mogelijkheid om door te gaan met het vak boekhouden, met één extra lesuur per week. We bieden deze leerlingen één lesuur boekhouden aan, gericht op het examen BKB® van de Associatie. Dit extra boekhoud-uur wordt naadloos geïntegreerd in het reguliere rooster van de leerlingen. De kosten beperken zich tot het examengeld; de lessen zijn kosteloos, en dankzij de hoge deelname zijn er tot op heden geen reiskosten ontstaan. Het examen wordt altijd op onze eigen locatie afgenomen.
Het is opmerkelijk dat gemiddeld zo’n 70 tot 80% van de leerlingen ervoor kiest om deel te nemen aan dit extra boekhoud-uur. Het afgelopen jaar meldden zich opnieuw 33 leerlingen aan. Dit komt natuurlijk doordat ze relatief weinig hoeven te betalen voor een gewaardeerd diploma en omdat ze vrijstellingen kunnen verdienen voor vervolgstudies aan hbo’s en universiteiten.
Helaas was het resultaat van afgelopen jaar wat teleurstellend, met een gemiddeld cijfer van 7,9 en 30 geslaagde leerlingen. Dit staat in contrast met voorgaande jaren, waarin slechts 3 leerlingen niet slaagden en het gemiddelde slagingscijfer consistent boven de 8,0 lag. Ik vraag me af waaraan dit te wijten is. Is het een gevolg van de periode met de coronapandemie, of heeft het te maken met het nieuwe curriculum voor het examen basiskennis Boekhouden sinds 2022?

Een feestelijke afsluiting

Elk jaar sluiten we de boekhoudcursus af met een diploma-uitreiking tijdens een heerlijke barbecue, bij mij thuis in de tuin. Het diploma wordt persoonlijk uitgereikt door de teamleider vwo van onze school, wat een bijzondere sfeer aan het evenement geeft.

Al met al blijft het aanbieden van de opleiding BKB® op het Peellandcollege een gewaardeerde en leerzame activiteit voor onze 5 vwo-leerlingen. Het biedt hen niet alleen meer inzicht in de bedrijfseconomische processen, maar ook een uitstekende voorbereiding op het vervolgonderwijs.

Laatste onderwijs blogs

 • Opleider

  22 maart 2024

  Het examenafnameproces door de ogen van een ervaren toezichthouder

  Het examenafnameproces door de ogen van ervaren toezichthouder Lineke Hanselaar

 • Opleider

  12 december 2023

  Toekomstgericht leren: het belang van Basiskennis Ondernemerschap op de Johan de Witt Scholengroep

  Lars van Gelder over het examen Basiskennis Ondernemerschap (BKO)

 • Opleider

  28 september 2023

  De integratie van boekhouden in het onderwijs levert een waardevolle bijdrage

  Willy van Stipdonk over het examen Basiskennis Boekhouden (BKB®) van de Associatie voor Examinering

Meer informatie over onze dienstverlening of een examen? We helpen je graag!