Examenontwikkeling

Van het vaststellen van het toetsbeleid, de samenstelling van de Examencommissie tot aan de analyses achteraf. Een examentraject omvat meer dan alleen vragen maken en correctiewerk. Onze toetsdeskundigen zijn professionals die hier dagelijks in de praktijk mee bezig zijn. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van examinering.

Omdat geen enkele opleiding of examen hetzelfde is, is iedere dienst die we leveren in zekere zin maatwerk. Daarom gaan we eerst vrijblijvend het gesprek aan om de opdracht goed te formuleren. Als de vraag helder is, kunnen we samen toewerken naar een oplossing op maat.

Meer weten? Stuur ons gerust een  e-mail of bel met 033 461 21 59 om een afspraak te maken voor een vrijblijvende kennismaking.

Meer informatie nodig?
We helpen je graag!

Leerdoelen 

Naast de ontwikkeling van goede examenvragen en examenprogramma’s, kan hierbij gedacht worden aan het vaststellen van het toetsbeleid, de samenstelling van de examencommissie en het verrichten van de toetsanalyses achteraf, als onderdeel van het examentraject.

Examenvragen ontwikkelen 

De Associatie ontwikkelt toetsen die passen bij de toetsmatrijs en aansluiten op iedere specifieke situatie. Wij leveren elke gewenste examenvorm. Van online examens, schriftelijke examens en mondelinge examens tot praktijkopdrachten. Daar horen uiteraard ook passende correctiemodellen bij. 

Correctie 

Onze inhoudelijke expertise op het gebied van corrigeren én het correctieproces staan als een huis. Onze correctoren voeren met uiterste precisie de correcties uit en stellen de uitslagen van de examens vast. Onze processen zijn waterdicht. Functiescheiding zorgt voor absolute betrouwbaarheid. Met als resultaat een betrouwbaar examen en een waardevol diploma of certificaat.

Nazorg 

Het kan gebeuren dat een kandidaat het niet eens is met de uitslag of zich na het maken van het examen afvraagt hoe het cijfer tot stand is gekomen. Nazorg is bij examinering daarom een belangrijk onderdeel van het proces. De Associatie regelt het inzageproces en behandelt volgens heldere procedures de eventuele klachten, bezwaren en beroepen.

Uitvoering van analyses 

Examinering werkt (bij voorkeur) met een PDCA-cyclus: Plan-Do-Check-Act. De Associatie volgt dit traject ook voor haar eigen Associatie-examens. Om de kwaliteit van de examens te waarborgen is de Check-fase een onmisbaar onderdeel van examinering. Daarom versturen wij rapportages over de afgenomen examens. Hierin komt de kwaliteit van de examens en de correctiemodellen naar voren. We maken daarbij onder andere gebruik van resultaatanalyses per examenvraag. Ook betrekken we hierbij de feedback van correctoren en inhoudelijke opmerkingen van de examenkandidaten.

Meer informatie over onze dienstverlening of een examen? We helpen je graag!