Examenuitvoering

Bij het afnemen van examens komt heel wat voorbereiding en logistiek kijken. Van de communicatie met kandidaten tot aan het regelen van de locaties en de surveillance. Voor wie zijn energie en tijd liever besteedt aan de eigen kernactiviteit, nemen wij graag de gehele examenlogistiek uit handen.

Omdat iedere organisatie, ieder bedrijf en iedere branche verschillend is, zijn onze examendiensten altijd in meer of mindere mate maatwerk. Neem daarom gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Alleen door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

Meer informatie nodig?
We helpen je graag!

Kandidatenregistratie en -administratie 

De Associatie verzorgt ook collectieve en individuele inschrijvingen, inning van examengelden en verzending van examenuitslagen.  

Afname van examens 
  • Op locatie

Examenafname is mogelijk op verschillende vaste locaties in het land, maar ook in-company bij de organisatie of school zelf. Desgewenst regelen wij surveillanten op de gewenste locatie.
Meer informatie over onze examenlocaties.

  • Via online proctoring

Proctoring is een nieuwe online methode voor examentoezicht. Een kandidaat hoeft hierbij voor het maken van het examen niet meer naar een examenlocatie. Een proctor (surveillant) controleert de identiteit van de kandidaat en houdt via de computer toezicht.
Meer informatie over proctoring.

Toetssoftware 

In toenemende mate worden examens online afgenomen. De Associatie levert de toetssoftware en – indien gewenst – de toetslocaties. 

Nazorg: Inzage, klachten, bezwaar en beroep

Het kan gebeuren dat een kandidaat het niet eens is met de uitslag of zich afvraagt na het maken van het examen hoe het cijfer tot stand is gekomen. Nazorg is bij examinering daarom een belangrijk onderdeel van het proces. De Associatie regelt het inzageproces en behandelt volgens heldere procedures de eventuele klachten, bezwaren en beroepen.

Klantcontact 

Het contact met examenkandidaten (website, e-mail en telefoon) kan volledig worden uitbesteed aan onze professionele Klantenservice. Desgewenst handelen wij uit naam van de organisatie.

Overige ondersteuning 

Naast de examenlogistiek zijn wij ook in te schakelen voor andere, vakgerelateerde diensten:

  • Secretariële ondersteuning 
  • Bestuursondersteuning 
  • Registerbeheer en –ontwikkeling 

Meer informatie over onze dienstverlening of een examen? We helpen je graag!