Disclaimer

Meer informatie nodig?
We helpen je graag!

Aansprakelijkheid

De Associatie voor Examinering controleert zorgvuldig de content op deze website. We streven er voortdurend naar dat onze informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en betrouwbaar is. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de content, kunnen wij niet garanderen dat de informatie altijd 100% volledig en bijgewerkt is. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De Associatie voor Examinering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden, onvolledigheid en/of onjuistheden. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Gebruik van informatie en verspreiding

Het bekijken, downloaden en printen van de inhoud van deze website is toegestaan met inachtneming van de navolgende voorwaarden. De inhoud van de website mag alleen gebruikt worden voor informatieve doeleinden. De content op deze website mag op geen enkele wijze worden veranderd of aangepast. Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van de Associatie voor Examinering. Ook het verveelvoudigen van (delen van) informatie en door de publicatie op een electronisch (computer-)netwerk is niet toegestaan.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie over onze dienstverlening of een examen? We helpen je graag!