Over de Associatie

100% onafhankelijk. De hoogst gewaardeerde diploma’s. Duizenden examens per jaar. Expert in examinering. Dát is de Associatie in een notendop.

Meer informatie nodig?
We helpen je graag!

De Associatie voor Examinering is één van de grootste, onafhankelijke exameninstituten in Nederland. Wij zijn al 80 jaar dé expert in Nederland op het gebied van examenontwikkeling, -beoordeling en -afname. Dat komt tot uitdrukking in onze Associatiediploma’s. Die zijn waardevol en waardevast.

De arbeidsmarkt vraagt om medewerkers die direct inzetbaar zijn. Daarom scherpen wij onze praktijkgerichte examens voortdurend aan naar de huidige ontwikkelingen. Als partner in examinering zetten wij onze expertise in voor onderwijsorganisaties, opleidingsinstituten en brancheorganisaties.

Onze missie

Iedereen verdient een waardevol en waardevast diploma waar hij/zij trots op kan zijn. Daaraan dragen wij bij met alles wat we in ons hebben. Dat komt tot uiting in onze examens die wij ontwikkelen op elk niveau met de volgende uitgangspunten:

  • Deskundig
  • Klantgericht (flexibel)
  • Transparant
  • Onafhankelijk

Onze visie

Wij zijn toonaangevend op het gebied van betrouwbaar ontwikkelen, meten en beoordelen van beroepsgerichte kennis en vaardigheden. Voor beroepsgroepen zijn wij een vanzelfsprekende gesprekspartner. Dit bereiken wij door trots te zijn op dat we kunnen bijdragen aan professionalisering van werkenden, door te durven ondernemen en samen te werken met verschillende partijen.

Onze meerwaarde

Kwalitatief hoogwaardige examens, een geoliede logistiek bij het examineren en een transparant werkproces bij het corrigeren van examens. Dát is waar de Associatie voor staat. Kwaliteit is een speerpunt in ons beleid. Dus investeren we continu in onze bedrijfsvoering.

Tevredenheid meten

Tevreden klanten. Dat is ons doel. Onze afdeling Kwaliteitszorg houdt daarom voortdurend de kwaliteit van de examens in de gaten en meet periodiek de tevredenheid van onze klanten en opleiders. En klachten? Die grijpen we direct aan om onze processen te verbeteren. Zo werken we continu achter de schermen om onze kwaliteit te houden, daar waar die hoort. Op een uitzonderlijk hoog niveau.

Kwaliteit medewerkers

Diegene die de examens maakt, moet van goeden huize komen. Niet alleen moeten wij de vakgebieden beheersen als geen ander. Ook het maken van de examens zelf vraagt om de nodige expertise. Daarom werken wij uitsluitend met experts, die periodiek geschoold en getraind worden.

Toezicht onderwijsinspectie

Een Associatie-examen staat voor kwaliteit. Zo staat een aantal Associatie-examens – waaronder PDB®, BKB®, BKC® en PDL® – onder indirect toezicht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze Associatie-examens maken namelijk deel uit van verschillende curricula in het erkende mbo- en/of hbo-onderwijs. Ons kwaliteitsbeleid is er echter op gericht dat al onze examens aan dezelfde eisen voldoen. Kortom, de Associatie committeert zich uitsluitend aan het hoogste kwaliteitsniveau.

Associatiekeurmerk

Voor opleidingsinstituten en/of brancheorganisaties die zelf hun examinering verzorgen bieden wij het ‘Associatie Keurmerk voor onafhankelijke examinering’. Dit keurmerk geeft externe legitimering aan hoe de organisatie het examenproces en de toetsdeskundige aanpak heeft geregeld.

Meer informatie

Meer informatie over onze dienstverlening of een examen? We helpen je graag!