“Studenten laten uitstijgen boven hun eigen verwachtingen, geeft me veel voldoening”

29 november 2021

Meer informatie nodig?
We helpen je graag!

Blog Sergio van Tiel van ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland kent een uitgebreid scala aan excellentieprogramma’s om de betere student uit te dagen met verdieping, verbreding en/of internationalisering.

Binnen Financiële Beroepen kennen we sinds 2015 het excellentieprogramma ‘Financieel Expert MKB’. Tijdens de bijeenkomsten wordt de studenten gevraagd om casussen uit het bedrijfsleven te behandelen waarin de lesstof van niveau 4 wordt uitgebreid en samengevoegd. Studenten krijgen zo beter inzicht in o.a. de functie en de bepaling van kostprijzen, fiscale effecten van financiële beslissingen en de voor- en nadelen van verschillende financieringsvormen. Tegelijkertijd worden zij opgeleid voor de drie modules van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®). Deze modules worden geëxamineerd door de Associatie voor Examinering.

Mij geeft het veel voldoening om te zien hoe studenten kunnen uitstijgen boven hun eigen verwachtingen. Door ze het deksel van de doos aan te reiken, zien zij het nut van alle puzzelstukjes die ze op het mbo geleerd hebben. Tegelijkertijd leren ze conceptueel en vakoverstijgend denken. Ze gaan inzien dat in het financiële beroep weliswaar specialisaties bestaan, maar de samenhang tussen vakken cruciaal is. Ook diegenen die uiteindelijk niet alle certificaten behalen, voelen zich verrijkt.

Een ex-studente, verwoordt het als volgt: “In elke module leer je allerlei extra ins & outs. We gaan veel dieper in op de lesstof. Zo krijgen we formules die we uit ons hoofd moet leren. Bij PDB® graven we veel dieper. Hoe zijn de formules eigenlijk tot stand gekomen?  Wat zie je er nu eigenlijk in? Door er dieper op in te gaan, ga je het beter begrijpen. Je leert in het excellentieprogramma echt anders kijken dan dat je bij je reguliere opleiding doet. Je krijgt ook te maken met andere vraagstellingen. Het excellentieprogramma levert me dus veel op. Dat ik veel extra uren maak, heb ik er dan ook graag voor over!”

Laatste onderwijs blogs

 • Opleider

  22 maart 2024

  Het examenafnameproces door de ogen van een ervaren toezichthouder

  Het examenafnameproces door de ogen van ervaren toezichthouder Lineke Hanselaar

 • Opleider

  12 december 2023

  Toekomstgericht leren: het belang van Basiskennis Ondernemerschap op de Johan de Witt Scholengroep

  Lars van Gelder over het examen Basiskennis Ondernemerschap (BKO)

 • Opleider

  28 september 2023

  De integratie van boekhouden in het onderwijs levert een waardevolle bijdrage

  Willy van Stipdonk over het examen Basiskennis Boekhouden (BKB®) van de Associatie voor Examinering

Meer informatie over onze dienstverlening of een examen? We helpen je graag!