Verificatie Diploma

Meer informatie nodig?
We helpen je graag!

Als (toekomstig) werkgever kunt u verifiëren of een sollicitant/werknemer daadwerkelijk een diploma heeft behaald bij de Associatie. Dit is uitsluitend mogelijk voor diploma’s die zijn behaald vanaf 2003 tot heden.

Vul onderstaand formulier in en upload een schriftelijk bewijs van toestemming van de kandidaat en een kopie van het diploma/certificaat waar u verificatie voor aanvraagt.

Aan een verificatie zijn € 49,61 administratiekosten per diploma verbonden. Wij nemen de aanvraag in behandeling nadat het bedrag is bijgeschreven op ons rekeningnummer NL54 ABNA 0563 2851 84 t.n.v. Stichting eX:plain te Amersfoort, onder vermelding van ‘verificatie diploma’. Na het indienen van het verzoek via onderstaand formulier ontvangt u een automatische e-mail voorzien van bovenstaande gegevens. Bekijk ook uw spamfolder.

    Gegevens aanvrager

    Gegevens gediplomeerde

    Meer informatie over onze dienstverlening of een examen? We helpen je graag!