Keurmerk Onafhankelijke Examinering

Het is van groot maatschappelijk en economisch belang dat de enorme investeringen in de ontwikkeling van mensen beloond worden met diploma’s of certificaten die waardevol en waardevast zijn. In onze visie wordt de waarde van een diploma of certificaat in hoge mate bepaald door de kwaliteit van examinering en beoordelingen.

Behoefte aan meer informatie? Neem gerust contact met ons op. Stuur een e-mail naar sales@associatie.nl of bel 033 461 21 59

Wat kan het Associatiekeurmerk voor organisaties betekenen?

De Associatie ondersteunt onderwijs en bedrijfsleven met allerlei vormen van dienstverlening die bijdragen aan de kwaliteit van de examinering en certificering. Voor opleidingsinstituten en/of brancheorganisaties die zelf hun examinering verzorgen kan de Associatie verschillende ondersteunende diensten aanbieden, bijvoorbeeld het ‘Associatie Keurmerk voor onafhankelijke examinering’. Dit keurmerk geeft namelijk externe legitimering aan hoe de organisatie het examenproces en de toetsdeskundige aanpak heeft geregeld. Kortom, de Associatie borgt de onafhankelijkheid van het examineringsproces en de opleider/branche houdt de ontwikkeling en logistiek van de examens in eigen hand.

Het Associatie keurmerk is een procedureel keurmerk; de Associatie geeft dus geen kwaliteitsoordeel over de vakinhoud van de examens, accrediteert geen diploma’s en/of kent geen niveau toe aan opleidingstrajecten. (Lees meer over niveautoekenning op www.nlqf.nl)

Als de examenprocessen en de toetstechnische inrichting daarvan voldoende zijn geborgd, kan na validering door de Associatie het Associatie keurmerk voor onafhankelijke examinering gevoerd worden.

Onafhankelijke examinering

De Associatie werkt vanuit de visie dat het voor een goed functionerende arbeidsmarkt cruciaal is dat leeropbrengsten transparant en waardevast zijn. Een diploma is in veel gevallen dé manier om die waarde tot uitdrukking te brengen. De betrouwbaarheid van een diploma wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de examinering en wordt maximaal geborgd in een model van onafhankelijke examinering. Die onafhankelijkheid ziet in de meest optimale vorm toe op alle drie de fases van examinering:

  • Examenontwikkeling
  • Examenafname
  • Examenbeoordeling/Diplomering

Als landelijk expert op deze drie deelgebieden wil de Associatie met haar eigen Associatiediploma’s en in de vorm van examendiensten voor derden een bijdrage leveren aan de kwalificering en beroepsontwikkeling van (beginnende) professionals. Wij hechten grote waarde aan kwalitatief hoogstaande onafhankelijke examinering als middel om de waarde van diploma’s en certificaten optimaal te borgen. Niet voor niets luidt onze belofte aan de arbeidsmarkt: De Associatie is de leverancier van vertrouwen!

Meer informatie over onze dienstverlening of een examen? We helpen je graag!