Open vragen in examens Financiering niveau 4 en 5

12 juli 2019

Meer informatie nodig?
We helpen je graag!

De huidige examens Financiering niveau 4 en Financiering niveau 5 bestaan volledig uit gesloten vragen, de zogenaamde invulvragen. Hierbij vult de kandidaat de uitkomst van een berekening in. Tijdens de exameninzage is bij invulvragen de onderbouwing van de berekening niet zichtbaar.

Omdat kandidaten dit lastig vinden, is besloten om de rekenvragen in deze examens vanaf 1 september 2019 in open vraagvorm te stellen. De antwoorden worden door een corrector nagekeken en de onderbouwing van het antwoord is zichtbaar tijdens de inzage.

De inhoud van beide examenprogramma’s blijft gelijk. Het nieuwe examen Financiering niveau 4 bestaat per september uit gesloten vragen, open vragen en open vragen als onderdeel van een casus. De examenduur wijzigt van één uur en drie kwartier naar twee uur. Het nieuwe examen Financiering niveau 5 bestaat uit gesloten vragen en open vragen en de examenduur wordt twee en een half uur.

Laatste nieuws

 • 1 juli 2024

  Podiumplekken voor geslaagde kandidaten!

  Op donderdag 20 juni vond de diploma-uitreiking plaats, die Markus Verbeek Praehep samen met de Associatie voor Examinering heeft georganiseerd. Maar liefst 45 studenten namen vol trots hun diploma in ontvangst.

 • 27 juni 2024

  Inzagemomenten in de zomer

  Tijdens de vakantieperiode zal er inzage plaatsvinden op 6 en 20 augustus in plaats van 5 en 19 augustus. Het inzagemoment van 27 augustus zal komen te vervallen.

 • 12 juni 2024

  In de schoolbanken bij Visma | Raet

  Onder het label Associatie voor Examinering ontzorgt eX:plain bedrijven en onderwijsorganisaties op het gebied van examinering. We leveren hiermee een bijdrage aan een leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met software leverancier Visma | Raet.

Meer informatie over onze dienstverlening of een examen? We helpen je graag!