Examenfraude minimaliseren

14 oktober 2019

Meer informatie nodig?
We helpen je graag!

Examenfraude is al jaren een hot topic in de media. Uiteraard is dit ook voor de Associatie een belangrijk aandachtspunt. Bij de Lamark afnamelocaties doet men er alles aan om de kans op fraude te minimaliseren, zodat niemand onterecht een certificaat of diploma ontvangt. Ter illustratie een aantal preventieve maatregelen:

Identiteitsfraude

 • De toezichthouder in het examenlokaal controleert of de kandidaat dezelfde persoon is als op het geldige identiteitsbewijs.
 • Lamark verwerkt alle persoonsgegevens conform AVG en bewaart deze niet langer dan strikt noodzakelijk.

Spieken/praten

 • Tijdens boeking van het examen gaat de kandidaat akkoord met het examenreglement, dat o.a. de consequenties van examenfraude bevat.
 • De examencomputers beschikken over een secure browser zodat de kandidaat geen andere bronnen kan raadplegen.
 • Kandidaten bergen jas, tas, telefoon, etc. verplicht op in een kluisje voor het betreden van het examenlokaal.
 • Voor aanvang controleert men evt. toegestane papieren naslagwerken.
 • Kladpapier, rekenmachine en pen verstrekt Lamark aan de kandidaat.
 • Door individuele examenafname is de kans op identieke examens op één moment minimaal.
 • In het examenlokaal is er voltijds toezicht door een toezichthouder.
 • Iedere examenplaats beschikt over een camera. De toezichthouder heeft direct zicht op de examenplek, exameninformatie en kandidaatgegevens.
 • Iedere examenplek beschikt over een spiegel die de toezichthouder zicht geeft op de plek.
 • De examenplekken zijn speciaal ontworpen voor examenafname (geluiddemping, afscherming).

Wanneer een examenleider tijdens het examen fraude constateert of vermoedt, deelt hij dit direct aan de kandidaat mee. Eventueel bewijsmateriaal neemt hij in beslag en voegt dit bij het gedetailleerde examenverslag. De kandidaat mag het examen wel afmaken.

Bij constatering van fraude vooraf, tijdens of na afloop van het examen, wordt het examenwerk niet beoordeeld; de uitslag van het desbetreffende examen wordt niet vastgesteld. Hiertegen kan de kandidaat beroep aantekenen.

Laatste nieuws

 • 3 juni 2024

  Werkzaamheden rond station Amersfoort Centraal en Amersfoort Schothorst deze zomer

  Van zaterdag 6 juli tot en met zondag 18 augustus zijn er grote werkzaamheden op en rond station Amersfoort Centraal en omliggende stations.

 • 1 juni 2024

  Diploma-erkenning NIRPA voor Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®)

  Voor de Associatie diploma’s Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®) en Practical Diploma in Payroll Administration (PDL®) is door NIRPA een nieuwe diploma-erkenning afgegeven tot 1-6-2027.

 • 27 mei 2024

  Webinar: Actualiteiten Arbeidsrecht

  Tijdens het Actualiteiten Arbeidsrecht webinar op dinsdag 17 september behandelt Caroline de Graaf een selectie aan actuele arbeidsrechtelijke thema’s. Aan de hand van praktijksituaties brengt zij u op de hoogte van recente jurisprudentie en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Verder behandelt zij actuele rechtspraak en ontwikkelingen op het thema gelijke behandeling. Meld u snel aan!

Meer informatie over onze dienstverlening of een examen? We helpen je graag!