Uitslagmail

Meer informatie nodig?
We helpen je graag!

Heb je een online examen afgelegd? Dan krijg je in de meeste gevallen in de e-mail met de uitslag ook een overzicht van jouw score per toetsterm te zien. Dit ziet er als volgt uit:

Toetsterm 1.1           100%
Toetsterm 1.2           0%
Toetsterm 1.3           50%

Uitleg over je score op het examens Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV®) en Accounting Information Systems vind je op deze pagina.

Ieder Associatie-examen is gebaseerd op een examenprogramma. In dit examenprogramma worden de eind- en toetstermen beschreven. De eindtermen beschrijven de onderwerpen die in het examen worden getoetst, een gedetailleerde uitwerking hiervan zijn de toetstermen. Het examenprogramma vind je op www.associatie.nl, op de pagina van het desbetreffende examen onder het kopje Downloads.

Wat betekent jouw score?
Onder het kopje ‘score’ lees je hoeveel procent van het aantal punten dat je maximaal kon behalen voor deze toetsterm, je daadwerkelijk hebt behaald. Wanneer hier 100% staat, heb je in jouw examen het maximaal aantal mogelijke punten voor deze toetsterm behaald. Wanneer hier 50% staat, betekent dit dat je de helft van het maximaal aantal mogelijke punten hebt behaald.

Het maximaal aantal te behalen punten verschilt per toetsterm. De ene toetsterm is namelijk zwaarwegender dan de andere. Voor elke toetsterm zijn een of meerdere vragen ontwikkeld.  Al deze vragen zijn -gesorteerd op toetsterm- opgenomen in de digitale examenbank. Het aantal vragen dat per toetsterm wordt gesteld, kan per afgelegd examen wisselen. Soms wordt er 1 vraag gesteld over een bepaalde toetsterm, soms ook meer. Het maximaal aantal te behalen punten per toetsterm verschilt dus per afgelegd examen.

De score per toetsterm is bedoeld om je inzicht te geven in hoe je het examen hebt gemaakt. Op welke onderdelen (toetstermen) heb je goed gescoord en op welke minder. Zo weet je op welke aspecten je je kunt concentreren bij de studie.

Het is niet mogelijk om op basis van de scores per toetsterm je eindcijfer te berekenen. Aan de hand van de puntenverdeling per examen en de cesuurformule (de zak-/slaaggrens) wordt jouw eindcijfer berekend. Het eindcijfer zie je ook terug in de uitslagmail.

Wil je een gedetailleerd overzicht van de puntenverdeling van je examen en de juiste antwoorden? Dan is het mogelijk om inzage van het gemaakte examen aan te vragen. Op de pagina Procedures & Regels lees je alles over de mogelijkheid tot inzage.

Meer informatie over onze dienstverlening of een examen? We helpen je graag!