Procedures & regels

Meer informatie nodig?
We helpen je graag!


Ga je examen doen? Lees dan ons examenreglement rustig door. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste procedures en een uitleg over het aanvragen van examenproducten. 

Aanvragen examenproducten

Bekijk hier het actuele overzicht van de tarieven voor onze examenproducten.

Annuleren, wijzigen en restitutie

Annuleren en wijzigen van een online examen

In je account kun je eenvoudig zien of annuleren of wijzigen van de examendatum nog mogelijk is. In zijn algemeenheid geldt:

Je mag het examen wel wijzigen/annuleren:

 • Binnen 14 kalenderdagen na inschrijving (hierin telt de boekingsdatum ook mee). Dit is kosteloos.
 • Tot 7 kalenderdagen voor de examendatum. Hiervoor gelden administratiekosten.
 • Bij inschrijving binnen 14 kalenderdagen voor het examen. Je mag tot  maximaal 7 kalenderdagen voor de examendatum annuleren/wijzigen. Hiervoor gelden geen administratiekosten.

Je mag het examen niet wijzigen/annuleren:

 • Vanaf 7 kalenderdagen voor de examendatum. Zie artikel 4.3 in het examenreglement voor de restitutieregel.
 • Als je je binnen 7 kalenderdagen voor de examendatum inschrijft voor een online examen.
  Let wel: bij berekening van de termijn wordt de examendatum zelf niet meegerekend.

Annuleren en wijzigen van een mondeling examen

In jouw account kun je eenvoudig zien of annuleren of wijzigen van de examendatum nog mogelijk is. In zijn algemeenheid geldt:

Je mag het examen wel wijzigen/annuleren:

 • Binnen 14 kalenderdagen na inschrijving. Dit is kosteloos
 • Tot 28 kalenderdagen voor de examendatum. Hiervoor gelden administratiekosten

Je mag het examen niet wijzigen/annuleren:

 • Vanaf 28 kalenderdagen voor de examendatum. Zie artikel 4.3 in het examenreglement voor de restitutieregel.
 • Als je je binnen 14 kalenderdagen voor de examendatum inschrijft voor een mondeling examen.

Restitutie

Let wel: bij berekening van de termijn wordt de examendatum zelf niet meegerekend.

De regels rondom restitutie staan beschreven in het Examenreglement. Wat zijn redenen om restitutie van de examengelden te ontvangen? Dat lees je in het document Voorwaarden restitutie.

Restitutie vraag je aan via jouw account in onze webshop en moet binnen 20 werkdagen aangevraagd worden.

Als je het examen hebt geboekt met een voucher die je van jouw opleider hebt gekregen, kun je bij ons geen restitutie aanvragen. In dat geval adviseren wij je contact op te nemen met jouw opleider.

Terug

Examenoproep

Online examens

De oproep voor online examens ontvang je per e-mail, direct na je inschrijving. Bij de toetslocatie kun je jouw examenoproep op je telefoon of tablet laten zien. Uiteraard is het ook toegestaan om de oproep te printen en op papier te tonen.

Mondelinge examens

De oproep voor het mondelinge examen ontvang je uiterlijk 10 dagen voor het examen per e-mail. In het geval van een lastminute aanmelding ontvang je de oproep uiterlijk 3 dagen voor het examen. Bij de toetslocatie kun je de examenoproep op je telefoon of tablet laten zien. Uiteraard mag je ook de oproep printen en op papier tonen.

Terug

Facturering

De factuur staat altijd op jouw eigen naam. De factuur kan niet op naam van de werkgever of een bedrijf worden gezet.

Terug

Algemene voorwaarden

Op alle producten en diensten van de Associatie zijn de Algemene voorwaarden van Stichting eX:plain van toepassing.

Terug

Publicatie opgaven en uitwerkingen

Opgaven en uitwerkingen van online examens zijn niet beschikbaar. Wel zijn voorbeeldexamens en uitwerkingen beschikbaar. Deze kun je downloaden op de examenpagina van jouw examen, nadat je bent ingelogd.
De vragen in de voorbeeldexamens zijn vanzelfsprekend andere vragen dan die in de examens gebruikt worden.
De vragen uit het voorbeeldexamen komen niet terug in de databank met vragen, maar de vraagsoorten en de opbouw van het examen zijn wel herkenbaar.

Terug

Reglement Incompanyexamens

Met opleiders die op hun eigen locatie een examen van de Associatie laten afnemen, worden afspraken gemaakt. Bij incompanyexamens is de opleider weliswaar de leverancier van de locatie, maar de Associatie blijft verantwoordelijk voor de algehele kwaliteit van het examen. Dit reglement bevat regels die nodig zijn om procedurele onduidelijkheden te voorkomen en verantwoordelijkheden en taken helder te verdelen over de partijen. Je vindt het reglement bovenaan deze pagina of bij aanmelding (achter de inlog).

Terug

Toegestane hulpmiddelen

Bij alle examens zijn de onderstaande hulpmiddelen toegestaan. Als er voor een examen meerdere hulpmiddelen zijn toegestaan, dan staat dit op de examenpagina van het betreffende examen.

 • Een basiswoordenboek Nederlands
 • Een basiswoordenboek Nederlands NT-2
 • Ieder gewenst woordenboek Nederlands-vreemde taal / vreemde taal-Nederlands
 • Een door de toetslocatie verstrekte rekenmachine (Casio fx-82NL). Bekijk ook de veelgebruikte functies.

De genoemde hulpmiddelen mogen niet voorzien zijn van eigen notities of aantekeningen.
Doe je een online examen in een test center? Op de toetslocatie zijn schrijfmateriaal en kladpapier aanwezig.

LET OP: Bij mondelinge examens mag je een eigen rekenmachine meenemen. Deze worden niet op de locatie verstrekt.

Terug

Wetswijzigingen

Wetswijzigingen worden in het examen verwerkt vanaf 6 maanden na invoering.

Terug

Duplicaat aanvragen

Examenuitslag zoekgeraakt? Vraag dan van de betreffende uitslag(en) een duplicaat aan bij de Associatie. Er kan een duplicaat aangevraagd worden als de examens korter dan 20 jaar geleden zijn gemaakt. De behandeltermijn voor een aanvraag van een duplicaat is vier weken Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.

Terug

Diploma vertalen aanvragen

Het is mogelijk om van een behaald Associatie-diploma een Engelse vertaling aan te vragen. De vertaling wordt als bijlage bij het diploma afgegeven en is onlosmakelijk met het diploma verbonden. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden. Je kunt deze aanvragen door een email te sturen naar klantenservice@associatie.nl.

Terug

Examentijdverlenging en/of aanpassing aanvragen

Heb je een lichamelijke of geestelijke beperking? Dan kun je examentijdverlenging of een eventuele aanpassing aanvragen. Dit doe je gelijk bij de inschrijving. Als bewijs vragen wij om een dokters- of dyslexieverklaring te uploaden. Examenvrees is geen geldige reden voor examentijdverlenging.

Ben je van buitenlandse afkomst en woon je korter dan 5 jaar in Nederland? Upload dan een uittreksel BRP of ander officieel document waarop staat sinds wanneer je in Nederland woont.

Terug

Functiegericht diploma aanvragen

Je kunt een functiegericht diploma aanvragen als je voor alle vereiste examens minimaal het cijfer 6 haalt. Binnen 4 weken na jouw aanvraag ontvang je het diploma. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.

Let op! Enkele examens worden door jouw opleider afgenomen. Heb je een certificaat bij jouw opleider behaald? Upload dan altijd een gewaarmerkte kopie.

Terug

Gewaarmerkte kopie aanvragen

Je kunt een gewaarmerkte kopie aanvragen van een Associatiediploma, -certificaat of -cijferlijst. Binnen 2 weken nadat wij jouw originele stukken hebben ontvangen, ontvang je de gewaarmerkte kopie en de originele stukken per post retour. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden. Je kunt deze aanvragen door een email te sturen naar klantenservice@associatie.nl.

Terug

Inzage aanvragen

Wil je inzage in een examen? Dat kun je aanvragen binnen 4 weken na ontvangst van de e-mail met de uitslag. Je kunt de aanvraag indienen via jouw account in de webshop. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.

Een online examen inzien kan op het kantoor van de Associatie voor Examinering in Amersfoort.
De vragen die voor de online examens gebruikt worden, komen uit een databank met vragen. De computer selecteert de vragen voor een examen en kan deze voor meerdere examens gebruiken. Deze vragen kunnen daarom niet worden vrijgegeven. Het is daardoor alleen mogelijk om jouw examen onder begeleiding in te zien op ons kantoor. Tijdens de inzage mag je geen vragen en/of antwoorden overschrijven. Wel kun je aantekeningen maken ten behoeve van een bezwaar. Lees meer informatie over de inzage.

Per 1 januari 2024 kun je inzage aanvragen op de volgende dagen:

 • in de even weken op maandag van 15.00 tot 16.00 uur
 • in de oneven weken op dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur

Tijdens de aanvraag geef je via de kalender een voorkeursdatum door, dit is geen online boekingssysteem. De definitieve datum wordt op basis van beschikbaarheid in overleg met jou vastgesteld.

Alleen de kandidaat zelf kan inzage aanvragen voor het eigen examen. Inzage is voorbehouden aan de kandidaat. Het is niet toegestaan iemand anders mee te nemen naar de inzage. Daarnaast is het is niet mogelijk om iemand te machtigen om namens jou het examen in te zien.

Wil je meer informatie? Neem contact op met de Klantenservice.

Terug

Klachten, bezwaar en beroep indienen

Klachten

Heb je een klacht over de gang van zaken of omstandigheden voorafgaand, tijdens of na afloop van het examen? Vul dan het klachtenformulier in. De regels staan in het Examenreglement (zie voor download bovenaan deze pagina) Zie ook onze algemene voorwaarden.

Bezwaar

Ben je het niet eens met de uitslag van jouw examen? Dan kun je een bezwaar indienen bij de Associatie. De regels staan in het Examenreglement (zie download bovenaan op deze pagina). Een bezwaar dien je in via onze webshop. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.

Beroep

Ben je het niet eens met de behandeling van jouw bezwaar? Dan kun je in beroep gaan. Alle informatie hierover staat in het reglement van het College van Beroep van eX:plain.

Aan een beroep zijn kosten verbonden. Wanneer je gebruikmaakt van de beroepsprocedure, ontvang je hiervoor een factuur. Na ontvangst van de betaling wordt het beroep in behandeling genomen. Als het beroep geaccepteerd wordt, krijg je de kosten uiteraard teruggestort.

Gebruik dit formulier of stuur ons een mail via collegevanberoep@explain.nl om een beroep in te dienen.

Terug

Heruitgifte examenuitslag

Heb je een diploma, certificaat en/of cijferlijst ontvangen met onjuiste NAW-gegevens? Dan kun je een heruitgifte aanvragen. De gegevens die je ingeeft in jouw account worden letterlijk overgenomen op jouw waardepapieren. Wees er daarom zeker van dat jouw correcte gegevens bij ons bekend zijn. Controleer eerst de gegevens in jouw account en vraag daarna de heruitgifte aan. De gegevens kun je zelf wijzigen in de webshop. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.

Terug

Vrijstellingen aanvragen

Vrijstellingen Associatie-examens

In sommige gevallen kan een gelijkstelling op basis van een Associatie-examen op een hoger niveau aangevraagd worden voor de aanvraag van een overkoepelend/functiegericht Associatiediploma. Wil je weten of er voor jouw diploma gelijkstellingen zijn? Download hieronder het overzicht gelijkstellingen. Het aanvragen van een gelijkstelling gaat via onze webshop. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.

Wil je een vrijstelling aanvragen op basis van een diploma dat niet behaald is bij de Associatie? Lees eerst de procedure en vraag dan een vrijstelling aan via onze webshop. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.

Voor het aanvragen van een Associatiediploma mag maximaal 50% van de examens die onder dit diploma vallen bestaan uit gelijkstellingen en/of vrijstellingen.

Terug

Meer informatie over onze dienstverlening of een examen? We helpen je graag!